Bwcio

imageByddwn yn fodlon iawn i siarad am sut gallwn ni cyfrannu i’ch rhaglen neu ŵyl.

Yn ogystal â’n perfformiadau, gallwn gyflenwi adnoddau cefnogol i athrawon, clera gwyddoniaeth a gweithgareddau eraill i ddenu eich cynulleidfa.

Mae’r sioe Experimentrics yn cynnwys goleuadau sy’n fflachio, effeithiau mwg a fflamiau. Mae manylion technegol llawn ar gael pan wneir cais.

Cysylltwch â ni!

 

Athro neu athrawes? Mae science made simple yn cynnig dewis eang o sioeau arddangos sy’n gallu ymweld â’ch ysgol chi. Ewch at ein prif wefan am restr lawn o weithgareddau. www.sciencemadesimple.co.uk/shows