Gweld lliwiau cudd

imageDewch o hyd i sbectol polaru. Mae angen o leiaf dau par (neu tynnwch y lensys allan o un fel bod dau polaroid ar wahân gennych). Rhowch un lens ar ben y llall.

Rhowch nhw ar uwchdaflunydd a throwch un o’r darnau. Beth ydych chi’n sylwi?

Nesaf rhowch ddarn o dâp gludiog rhwng y lensys. Beth sy’n digwydd?
Ceisiwch gyda mathau gwahanol o ddeunydd fel gorchudd tryloyw o boteli diodydd, papur losin neu gasys cryno ddisg gwag. Ceisiwch ddirdroi neu ymestyn y plastig. Ydych chi’n gallu gwneud llun anweledig allan o’r deunyddiau rydych wedi eu darganfod?

Mae golau arferol wedi ei wneud allan o donnau electromagnetig sy’n dirgrynu mewn cyfeiriadau gwahanol wrth iddynt symud ymlaen. Mae golau arbennig sy’n dirgrynu mewn un cyfeiriad yn unig sef golau polar. Gallwch bolaru golau gyda hidlydd o’r enw Polaroid, sy’n gadael golau trwyddo sy’n dirgrynu mewn un cyfeiriad penodol.

polarisedlightPan fydd dwy ddalen o Bolaroid yn cael eu ‘croesi’ (gweler diagram) ni fydd unrhyw golau’n medru mynd trwodd. Mae hyn yn digwydd oherwydd bod yr hidlydd gyntaf yn gadael tonnau golau sy’n dirgrynu ar draws yn unig, sydd wedyn methu mynd trwy’r ‘agennau’ fertigol yn yr ail hidlydd. Os yw un o’r hidlyddion yn cael ei droi 90˚ yna fe fydd yr ‘agennau’ yn rhedeg yn yr un cyfeiriad a bydd golau’n gallu teithio trwodd eto.