The Experimentrics

Experimentrics_balloonHoffwn ddefnyddio’r gwrthrychau rydym yn eu darganfod mewn ffyrdd annisgwyl. Rydym yn dwli ar ddarganfod ffenomenau newydd. Ond weithiau bydd ein sylw’n cael ei dynnu gan y dyfeisiau rydym wedi eu hadeiladu ac ein hawydd i chwarae jôcs ar ein gilydd. Pan na fydd pethau’n dilyn y cynllun, mae’n rhaid i ni addasu byrfyfyr a defnyddio ein sgiliau meddwl creadigol i achub y sioe. Rhybudd – Gallai hyn fod yn anniben iawn!

Cymysgedd o theatr gorfforol, amlgyfrwng, cerdd a thriciau gwyddoniaeth, mae’r sioe yma sy’n addas ar gyfer yr holl deulu yn barod i deithio Cymru. Ymunwch a’n rhestr bostio i gadw i fyny gyda beth rydym yn ei wneud.

Paratowch i ddweud Ah! Wow! Ergh! Eh? Oooo! wrth i ni eich gwahodd chi i ddod a gwneud darganfyddiadau eich hun.

Mae datblygiad y sioe wedi bod yn bosibl oherwydd cefnogaeth yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol a datblygiad artistiaid newydd Sherman Cymru.