Siglo tonnau

Mae ton sefydlog yn fath o don sy’n edrych fel ei bod yn aros yn yr un lle. I wneud un, dewch o hyd i raff sgipio a ffrind. Gofynnwch i’ch ffrind ddal un pen yn llonydd tra i chi droelli’r pen arall.

imageCeisiwch droelli’r rhaff ar gyflymderau gwahanol. Ydych chi’n gallu gwneud y siapau yma?waveshapes

Awgrym – Mae’n anodd newid o un siâp i un arall felly efallai bydd angen stopio troelli (neu ysgwyd y rhaff o gwmpas) cyn newid cyflymder.

Gallwch greu ton sefydlog gyda sŵn, ond nid ydych chi’n gallu ei weld… oni bai bod tiwb Rubens gennych. Tiwb fetel ydyw sydd wedi cau ar un pen, gydag uchelseinydd ar y pen arall. Mae rhes o dyllau ar hyd y top. Llenwir y tiwb gyda nwy. Mae’r nwy yn cael ei gynnau wrth iddo ddianc o’r tyllau fel bod rhes o fflamau bychan. Pan na fydd sŵn mae’r fflamau i gyd yr un uchder.

Os yw nodyn hir yn chwarae trwy’r uchelseinydd yna fe fydd yn anfon dirgryniadau ar hyd y tiwb Rubens. Mae’r dirgryniadau yma’n adlewyrchu oddi ar ben arall y tiwb ac yn teithio heibio dirgryniadau sy’n symud i’r cyfeiriad dirgroes. Mae’r dirgryniadau yn cyfuno fel bod cyfres o ardaloedd o wasgedd uchel ac isel yn cael eu creu ac mae’r fflamau’n ffurfio ton sefydlog.